ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  ΔΗΜΟΥ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

     Η γεωγραφική μας περιοχή είναι ο χώρος του Δήμου μας , του   Δήμου Παϊων   και όχι μόνο.
 Στη σελίδα αυτή θα υπάρχουν ανακοινώσεις του Δήμου , δραστηριότητες , θέματα που αφορούν αυτόν
, απόψεις και προβληματισμοί των παραγόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης , ήτοι , Δημάρχου ,  δημοτικών
 συμβούλων κλπ.
 

 Το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Παϊων με Δήμαρχο τον Ασημακόπουλο Κων/νο του Σταύρου
είναι το εξής:

 Ασημακόπουλος Κων/νος του Ανδρέα Αντιδήμαρχος
 Σταματόπουλος Γεώργιος Πρόεδρος Δ.Σ.
 Αποστολόπουλος Παναγιώτης
 Ασημακόπουλος Ανδρέας(Πάρεδρος Πάου)
 Ζήκος  Παναγιώτης(Πάρεδρος Σκοτάνης)
 Λουρίδας Γεώργιος(Πάρεδρος Χόβολης)
 Μακαρίτης Αρίστος
 Μπαλασόπουλος Ιωάννης
 Μώρος Ιωάννης
 Πλατάκος Θεόδωρος
 Σατολιάς Δημήτριος
 Σπηλιόπουλος Γεώργιος
 Σπυρόπουλος Διονύσιος
 Σωτηρόπουλος Θεόδωρος
 Χρονοπούλου Ευανθία
 
 
 

                                                                   επιστροφή