Η   ΓΡΑΜΜΗ   ΜΑΣ 

        Στη συνεχώς εξελισόμενη τεχνολογία της επικοινωνίας  , θελήσαμε να συμμετέχουμε 
    και  μείς , βάζοντας την  γεωγραφική  περιοχή της  Δάφνης Αχαϊας ή Στρέζοβας 
   και τους  απανταχού της γης  καταγομένους  από  αυτήν  , σε μια τέτοια δραστηριότητα. 
        Έτσι αποτέλεσμα αυτής της θέλησης για επικοινωνία και για προβολή του τόπου μας ,  
    είναι  αυτή  η εργασία , που την  κάναμε ιστοσελίδα στο διαδίκτυο.  
        Το να έχεις μια εφημερίδα , ένα τηλεοπτικό κανάλι ή ραδιοφωνικό σταθμό παγκόσμιας 
    εμβέλειας , ή έστω και μια μόνιμη και  συνεχή παρουσία σε αυτά για τοπικά θέματα , είναι 
    αδύνατο. Το διαδίκτυο-internet  όμως , δίνει τη δυνατότητα στον οποιονδήποτε , με έναν 
    ηλεκτρονικό υπολογιστή και την συνδεσή του με αυτό  , όχι μόνο να πληροφορείται , όπως 
    γίνεται με τα άλλα μέσα επικοινωνίας , αλλά και να  πληροφορεί , να καταχωρεί  και 
   να  δημοσιοποιεί μέσα από την ιστοσελίδα μας , οτιδήποτε και για οποιοδήποτε θέμα. 
       Έτσι στις σελίδες μας θα φιλοξενούνται ,  θέματα προβολής , απόψεις , προβληματισμοί , 
    εργασίες , καθώς και ότι άλλο έχει σχέση με τον  γεωγραφικό μας χώρο.Θα γίνει προσπάθεια 
    ομαδοποίησης των θεμάτων και καταχώρισής των ,  κάτω από ενιαίο κατάλογο , όπως 
    φαίνεται στην πρώτη μας σελίδα. 

              Με τα   μηνύματα , τις ανακοινώσεις και τα νέα   , θα 
             αποκατασταθεί ένα σύγχρονο δίκτυο επικοινωνίας 
         με τους  συμπατριώτες απανταχού της Γης. 
 

 
                                                                                  επιστροφή