Το χωριό από Β-Ανατολικά                             Το χωριό από Ν-Ανατολικά
 
                    Το κάτω χωριό                                                  Το πάνω χωριό-Λόφος Αϊ Μάμα